Nguyễn, A. T. . và Nguyễn, C. T. . (2023) “KẾT QUẢ ÁP DỤNG KỸ THUẬT TIM PHỔI NHÂN TẠO ĐIỀU TRỊ BỆNH NHÂN PHẢN VỆ KHÔNG ĐÁP ỨNG THUỐC VẬN MẠCH – TRỢ TIM LIỀU CAO”, Tạp chí Y học Việt Nam, 524(1A). doi: 10.51298/vmj.v524i1A.4601.