Nguyễn, T. T. H. ., Vũ , T. H. . và Đỗ, H. N. . (2023) “KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ U LYMPHO KHÔNG HODGKIN TẠI ĐƯỜNG TIÊU HÓA”, Tạp chí Y học Việt Nam, 524(1A). doi: 10.51298/vmj.v524i1A.4607.