Cao, B. N. . và Phạm , T. M. P. (2023) “ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG CỦA BỆNH NẤM THÂN TẠI BỆNH VIỆN DA LIỄU TRUNG ƯƠNG”, Tạp chí Y học Việt Nam, 524(1A). doi: 10.51298/vmj.v524i1A.4609.