Nguyễn, H. H. ., Bùi , M. A. ., Vũ , T. T. ., Bùi , H. M. . và Tô , T. L. . (2023) “KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ DỊ TẬT HẸP HỘP SỌ BẨM SINH TẠI KHOA PHẪU THUẬT TẠO HÌNH, BỆNH VIỆN VIỆN VIỆT ĐỨC GIAI ĐOẠN 2015-2021”, Tạp chí Y học Việt Nam, 524(1A). doi: 10.51298/vmj.v524i1A.4610.