Trần , K. S. ., Ngô , H. T. ., Trần , Đặng Đăng K. . và Nguyễn, T. D. . (2023) “ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ BLOCK NHĨ THẤT CAO ĐỘ BẰNG ĐẶT MÁY TẠO NHỊP TIM VĨNH VIỄN”, Tạp chí Y học Việt Nam, 524(1A). doi: 10.51298/vmj.v524i1A.4611.