Nguyễn, T. A. ., Nguyễn, A. T. . và Hoàng, B. H. . (2023) “SIÊU ÂM TIM Ở BỆNH NHÂN ĐỘT QUỴ THIẾU MÁU NÃO ĐƯỢC TÁI THÔNG MẠCH NÃO TẠI BỆNH VIỆN ĐẠI HỌC Y HÀ NỘI”, Tạp chí Y học Việt Nam, 524(1A). doi: 10.51298/vmj.v524i1A.4614.