Đỗ, Đức T., Phạm , N. T. ., Đinh , C. T. ., Trần , M. A. ., Nguyễn, T. N. và Nguyễn, Đức T. . (2023) “NGHIÊN CỨU THỰC TRẠNG KIỂM SOÁT ĐƯỜNG HUYẾT Ở BỆNH NHÂN NHỒI MÁU NÃO TRONG BA NGÀY ĐẦU BỊ BỆNH”, Tạp chí Y học Việt Nam, 524(1A). doi: 10.51298/vmj.v524i1A.4618.