Phạm , H. K. ., Dương, Q. H. ., Nguyễn, Q. D. ., Trần , T. H. T. và Vũ , V. K. . (2023) “NGHIÊN CỨU TÌNH TRẠNG NHIỄM EBV Ở BỆNH NHÂN UNG THƯ DẠ DÀY TẠI VIỆT NAM”, Tạp chí Y học Việt Nam, 524(1A). doi: 10.51298/vmj.v524i1A.4620.