Lê, N. L. . và Trần , V. V. . (2023) “NGHIÊN CỨU INVITRO ĐÁNH GIÁ ĐỘC TÍNH CỦA NANO BERBERINE LÊN NGUYÊN BÀO SỢI NƯỚU NGƯỜI”, Tạp chí Y học Việt Nam, 524(1A). doi: 10.51298/vmj.v524i1A.4621.