Đỗ, T. ., Vũ, C. N. . và Nguyễn, Đình N. . (2023) “MỘT SỐ YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN KẾT QUẢ KHÚC XẠ SAU PHẪU THUẬT PHACO-IOL KẾT HỢP MỞ GÓC TIỀN PHÒNG ÁP DỤNG CÔNG THỨC BARRETT UNIVERSAL II”, Tạp chí Y học Việt Nam, 524(1A). doi: 10.51298/vmj.v524i1A.4622.