Đỗ , H. K. . và Trần , T. H. . (2023) “TÁC DỤNG KHÔNG MONG MUỐN CỦA PHÁC ĐỒ PACLITAXEL – CARBOPLATIN TRONG ĐIỀU TRỊ UNG THƯ PHỔI KHÔNG TẾ BÀO NHỎ GIAI ĐOẠN MUỘN TIẾN TRIỂN SAU ĐIỀU TRỊ THUỐC EGFR TYROSINE KINASE”, Tạp chí Y học Việt Nam, 524(1A). doi: 10.51298/vmj.v524i1A.4624.