Hoàng, V. T. ., Trần , Đức Q. ., Vũ , T. H. A. . và Lê, V. H. . (2023) “KẾT QUẢ TÁN SỎI QUA DA ĐƯỜNG HẦM NHỎ DƯỚI HƯỚNG DẪN SIÊU ÂM ĐIỀU TRỊ SỎI THẬN TẠI BỆNH VIỆN TRUNG ƯƠNG THÁI NGUYÊN”, Tạp chí Y học Việt Nam, 524(1A). doi: 10.51298/vmj.v524i1A.4626.