Nguyễn, T. H. G. ., Bùi , H. N. ., Lê, V. G. ., Văn, Đình H. . và Nguyễn, Q. V. . (2023) “THAY ĐỔI NỒNG ĐỘ KHÁNG THỂ KHÁNG VI RÚT SARS-COV-2 Ở NGƯỜI TRÊN 60 TUỔI SAU TIÊM VẮC-XIN ASTRAZENECA VÀ PFIZER”, Tạp chí Y học Việt Nam, 524(1A). doi: 10.51298/vmj.v524i1A.4629.