Nguyễn, H. L. C. ., Nguyễn, N. Q. . và Nguyễn, L. T. T. . (2023) “KẾT QUẢ PHẪU THUẬT SỬA CHỮA BỆNH GIÁN ĐOẠN QUAI ĐỘNG MẠCH CHỦ KÈM THÔNG LIÊN THẤT TẠI BỆNH VIỆN NHI TRUNG ƯƠNG”, Tạp chí Y học Việt Nam, 524(1A). doi: 10.51298/vmj.v524i1A.4633.