Hoàng, G. D. . và Nguyễn, V. T. . (2023) “ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ PHẪU THUẬT MẤT VỮNG C1-C2 TẠI BỆNH VIỆN BẠCH MAI”, Tạp chí Y học Việt Nam, 524(1A). doi: 10.51298/vmj.v524i1A.4636.