Lê, T. M. P. . và Đỗ, T. T. H. . (2023) “KHẢO SÁT TÌNH HÌNH SỬ DỤNG Y HỌC CỔ TRUYỀN TRONG ĐIỀU TRỊ COVID-19 TẠI CỘNG ĐỒNG Ở XÃ LA SƠN, HUYỆN BÌNH LỤC, TỈNH HÀ NAM”, Tạp chí Y học Việt Nam, 524(1A). doi: 10.51298/vmj.v524i1A.4637.