Nguyễn, T. T. . và Bùi , T. T. L. . (2023) “ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ KHUYẾT HỔNG PHẦN MỀM NGÓN TAY BẰNG VẠT CHÉO NGÓN TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA TRUNG ƯƠNG CẦN THƠ”, Tạp chí Y học Việt Nam, 524(1A). doi: 10.51298/vmj.v524i1A.4638.