Nguyễn, T. T. H. ., Nguyễn, M. Q. ., Nguyễn, T. V. ., Lê, Đức M. ., Lâm , V. C. . và Đặng , V. E. . (2023) “KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ TÀN NHANG BẰNG LASER PICO GIÂY ND: YAG BƯỚC SÓNG 532NM”, Tạp chí Y học Việt Nam, 524(1A). doi: 10.51298/vmj.v524i1A.4640.