Trần , K. S. ., Lại , T. T. ., Ngô, H. T. ., Trần, Đặng Đăng K. ., Phạm , T. M. ., Trần , T. B. P. ., Đoàn , T. T. N. . và Nguyễn, T. K. . (2023) “NGHIÊN CỨU TỶ LỆ VÀ MỘT SỐ YẾU TỐ LIÊN QUAN ĐẾN TĂNG GALECTIN-3 MÁU Ở BỆNH NHÂN SUY TIM PHÂN SUẤT TỐNG MÁU GIẢM”, Tạp chí Y học Việt Nam, 524(1A). doi: 10.51298/vmj.v524i1A.4642.