Lê, B. T. G., Nguyễn, Q. H. . và Nguyễn, N. K. . (2023) “DỊCH THUẬT VÀ THẨM ĐỊNH BỘ CÂU HỎI VỀ KIẾN THỨC BỆNH HEN PHẾ QUẢN CỦA BỆNH NHÂN – PAKQ”, Tạp chí Y học Việt Nam, 524(1A). doi: 10.51298/vmj.v524i1A.4645.