Phạm , H. K. ., Dương , Q. H., Nguyễn, Q. D. ., Trần , T. H. T. . và Vũ , V. K. . (2023) “NGHIÊN CỨU VAI TRÒ CAGPAI CỦA HELICOBACTER PYLORI Ở BỆNH NHÂN UNG THƯ DẠ DÀY”, Tạp chí Y học Việt Nam, 524(1A). doi: 10.51298/vmj.v524i1A.4649.