Đỗ, T. ., Phạm , T. T. T. . và Đặng , P. A. . (2023) “TÌM HIỂU MỘT SỐ YẾU TỐ LIÊN QUAN ĐẾN KẾT QUẢ CỦA QUANG ĐÔNG THỂ MI XUYÊN CỦNG MẠC BẰNG LASER VI XUNG ĐIỀU TRỊ GLÔCÔM”, Tạp chí Y học Việt Nam, 524(1A). doi: 10.51298/vmj.v524i1A.4650.