Hoàng, G. D. . và Vũ , X. P. (2023) “ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG VÀ CHẨN ĐOÁN HÌNH ẢNH BỆNH NHÂN MẤT VỮNG C1-C2 ĐƯỢC PHẪU THUẬT TẠI BỆNH VIỆN BẠCH MAI”, Tạp chí Y học Việt Nam, 524(1A). doi: 10.51298/vmj.v524i1A.4652.