Trần , T. T. và Phan , T. D. . (2023) “TỒN DƯ KHÚC XẠ SAU PHẪU THUẬT PHACO ĐẶT THỂ THỦY TINH NHÂN TẠO PANOPTIX”, Tạp chí Y học Việt Nam, 524(1A). doi: 10.51298/vmj.v524i1A.4653.