Lê, T. Đức . và Bùi , T. L. . (2023) “ĐẶC ĐIÊM LÂM SÀNG, CẬN LÂM SÀNG CỦA BỆNH NHÂN UNG THƯ TỤY GIAI ĐOẠN TIẾN TRIỂN, DI CĂN TẠI BỆNH VIỆN K”, Tạp chí Y học Việt Nam, 524(1A). doi: 10.51298/vmj.v524i1A.4655.