Hoàng, Đình Âu và Doãn, V. N. . (2023) “VAI TRÒ CỦA CỘNG HƯỞNG TỪ TRONG ĐÁNH GIÁ BẤT THƯỜNG BẨM SINH TÚI TINH”, Tạp chí Y học Việt Nam, 524(1A). doi: 10.51298/vmj.v524i1A.4657.