Nguyễn, X. H. ., Vũ , V. T. . và Trần , T. H. . (2023) “NHẬN XÉT NỒNG ĐỘ PROGESTERONE VỚI TỶ LỆ THAI LÂM SÀNG TRONG CHUYỂN PHÔI ĐÔNG LẠNH”, Tạp chí Y học Việt Nam, 524(1A). doi: 10.51298/vmj.v524i1A.4658.