Đặng, T. L. ., Nguyễn, V. S. ., Dương, Q. T. . và Đàm, T. T. L. . (2023) “ĐẶC ĐIỂM TĂNG TRƯỞNG CỦA TRẺ SINH NON TRONG 6 THÁNG ĐẦU TẠI THÁI NGUYÊN”, Tạp chí Y học Việt Nam, 524(1A). doi: 10.51298/vmj.v524i1A.4659.