Trần, N. L. . và Hoàng, M. A. . (2023) “KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ THOÁT VỊ BẸN BẰNG PHƯƠNG PHÁP PHẪU THUẬT LICHTENSTEIN TẠI BỆNH VIỆN 19-8”, Tạp chí Y học Việt Nam, 526(1A). doi: 10.51298/vmj.v526i1A.5271.