Nguyễn, T. N. ., Lê, Q. T. . và Nguyễn, T. T. H. . (2023) “KẾT QUẢ HÓA XẠ TRỊ TRƯỚC MỔ UNG THƯ TRỰC TRÀNG THẤP GIAI ĐOẠN II, III TẠI BỆNH VIỆN ĐÀ NẴNG”, Tạp chí Y học Việt Nam, 526(1A). doi: 10.51298/vmj.v526i1A.5273.