Đỗ, T. T. H. ., Phạm , T. Y. . và Nguyễn, V. Đàn . (2023) “ĐẶC ĐIỂM HÌNH ẢNH VÀ GIÁ TRỊ CỦA CẮT LỚP VI TÍNH ĐA DÃY TRONG CHẨN ĐOÁN VIÊM RUỘT THỪA CẤP”, Tạp chí Y học Việt Nam, 526(1A). doi: 10.51298/vmj.v526i1A.5274.