Nghiêm , P. T. . và Lê, T. D. T. . (2023) “ĐẶC ĐIỂM HÌNH ẢNH X QUANG CẮT LỚP VI TÍNH CỦA HOẠI TỬ RUỘT NON DO TẮC RUỘT THẮT NGHẸT VÀ TẮC MẠCH MẠC TREO”, Tạp chí Y học Việt Nam, 526(1A). doi: 10.51298/vmj.v526i1A.5275.