Nguyễn, T. L. T. . và Lê , T. H. A. . (2023) “ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG, CẬN LÂM SÀNG VÀ HIỆU QUẢ ĐIỀU TRỊ BỆNH NHÂN VẢY NẾN THÔNG THƯỜNG BẰNG CHIẾU TIA CỰC TÍM B DẢI HẸP (NBUVB)”, Tạp chí Y học Việt Nam, 526(1A). doi: 10.51298/vmj.v526i1A.5278.