Nguyễn, T. H. ., Đỗ, T. T. . và Lưu , Q. T. . (2023) “GIÁ HIỆU QUẢ GIẢM ĐAU SAU MỔ SỎI ĐƯỜNG MẬT CỦA PHƯƠNG PHÁP GÂY TÊ MẶT PHẲNG CƠ DỰNG SỐNG”, Tạp chí Y học Việt Nam, 526(1A). doi: 10.51298/vmj.v526i1A.5279.