Võ, T. T. L. ., Nguyễn, H. D. . và Lý , X. Q. . (2023) “KẾT QUẢ PHẪU THUẬT CẮT THANH QUẢN BÁN PHẦN TRONG ĐIỀU TRỊ UNG THƯ THANH QUẢN TẠI BỆNH VIỆN ĐẠI HỌC Y DƯỢC TP.HCM TỪ 2018 ĐẾN 2021”, Tạp chí Y học Việt Nam, 526(1A). doi: 10.51298/vmj.v526i1A.5280.