Đinh , V. H. ., Hoàng, T. H. ., Đỗ, X. T. ., Nguyễn, V. L. ., Bạch , T. M. H. ., Huỳnh , N. L. ., Phạm , T. T. ., Cao, V. H. . và Nguyễn, T. Định . (2023) “NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM NỒNG ĐỘ FT3, FT4, TSH HUYẾT TƯƠNG VÀ HÌNH THÁI TUYẾN GIÁP Ở BỆNH NHÂN RỐI LOẠN LƯỠNG CỰC TÁI PHÁT CƠN HƯNG CẢM”, Tạp chí Y học Việt Nam, 526(1A). doi: 10.51298/vmj.v526i1A.5282.