Nguyễn, A. T. . và Nguyễn, D. C. . (2023) “MỐI LIÊN QUAN GIỮA KẾT QUẢ ĐO OXY NÃO VÙNG VỚI MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG VÀ HÌNH ẢNH HỌC Ở BỆNH NHÂN ĐỘT QUỊ NÃO CẤP”, Tạp chí Y học Việt Nam, 526(1A). doi: 10.51298/vmj.v526i1A.5295.