Nguyễn, K. S. ., Nguyễn, H. D. . và Lý , X. Q. . (2023) “BƯỚC ĐẦU ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ PHẪU THUẬT CẮT THANH QUẢN TOÀN PHẦN ĐIỀU TRỊ UNG THƯ THANH QUẢN TẠI BỆNH VIỆN ĐẠI HỌC Y DƯỢC TP.HỒ CHÍ MINH TỪ NĂM 2018 ĐẾN NĂM 2021”, Tạp chí Y học Việt Nam, 526(1A). doi: 10.51298/vmj.v526i1A.5299.