Ngô , A. V. ., Nguyễn, T. H. L. . và Lê , N. D. . (2023) “MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG VÀ CẬN LÂM SÀNG NHỊP NHANH TRÊN THẤT Ở TRẺ EM TẠI KHOA CẤP CỨU - CHỐNG ĐỘC, BỆNH VIỆN NHI TRUNG UƠNG GIAI ĐOẠN 2021 - 2022”, Tạp chí Y học Việt Nam, 526(1A). doi: 10.51298/vmj.v526i1A.5300.