Vũ , M. H. . và Nguyễn, T. T. T. . (2023) “HIỆU QUẢ CỦA BỘ SẢN PHẨM THỰC PHẨM CHỨC NĂNG AGELOC TR90 TRÊN MỘT SỐ CHỈ SỐ CƠ THỂ CỦA NGƯỜI THỪA CÂN, BÉO PHÌ NGUYÊN PHÁT”, Tạp chí Y học Việt Nam, 526(1A). doi: 10.51298/vmj.v526i1A.5301.