Nguyễn, X. K. . và Nguyễn, V. B. . (2023) “ĐẶC ĐIỂM DỊCH TỄ HỌC, YẾU TỐ NGUY CƠ NHIỄM NÃO MÔ CẦU VÀ NHÓM HUYẾT THANH PHỔ BIẾN”, Tạp chí Y học Việt Nam, 526(1A). doi: 10.51298/vmj.v526i1A.5302.