Bùi , X. Đạt, Nguyễn, V. D. ., Nguyễn, T. H. . và Nguyễn, H. T. . (2023) “CHẤT LƯỢNG CUỘC SỐNG CỦA BỆNH NHÂN GÃY XƯƠNG HÀM MẶT TRƯỚC VÀ SAU PHẪU THUẬT”, Tạp chí Y học Việt Nam, 526(1A). doi: 10.51298/vmj.v526i1A.5303.