Hoàng, V. C. ., Nguyễn, T. N. . và Nguyễn, C. L. . (2023) “SO SÁNH KẾT QUẢ CẦM MÁU BẰNG KẸP CLIP VÀ KẸP CLIP KẾT HỢP VỚI TIÊM CẦM MÁU Ở BỆNH NHÂN XUẤT HUYẾT TIÊU HÓA DO LOÉT DẠ DÀY - TÁ TRÀNG”, Tạp chí Y học Việt Nam, 526(1A). doi: 10.51298/vmj.v526i1A.5304.