Đỗ, T. N. L. ., Lê , T. D. . và Lê , T. D. . (2023) “CÁC YẾU TỐ LIÊN QUAN ĐẾN TÁI PHÁT SAU ĐIỀU TRỊ DỊ DẠNG ĐỘNG TĨNH MẠCH VÙNG ĐẦU MẶT CỔ”, Tạp chí Y học Việt Nam, 526(1A). doi: 10.51298/vmj.v526i1A.5305.