Nguyễn, T. H. ., Vũ , H. L. ., Lê , H. H. ., Nguyễn, V. A. . và Lê , H. L. H. . (2023) “TÌNH HÌNH KHÁNG KHÁNG SINH CỦA MỘT SỐ CHỦNG VI KHUẨN GÂY NHIỄM KHUẨN HUYẾT PHÂN LẬP ĐƯỢC TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH BẮC NINH NĂM 2021”, Tạp chí Y học Việt Nam, 526(1A). doi: 10.51298/vmj.v526i1A.5308.