Đỗ , X. T. ., Bạch, T. M. H. . và Đinh , V. H. . (2023) “MỐI LIÊN QUAN GIỮA BIẾN ĐỐI HÌNH THÁI VÀ CHỨC NĂNG TÂM THẤT TRÁI VỚI MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG Ở BỆNH NHÂN NGHIỆN RƯỢU MẠN TÍNH”, Tạp chí Y học Việt Nam, 526(1A). doi: 10.51298/vmj.v526i1A.5319.