Nguyễn, A. T. . và Lâm , V. T. . (2023) “NHẬN XÉT KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ BỆNH NHÂN ĐỘT QUỴ THIẾU MÁU NÃO CẤP HỆ THỐNG TUẦN HOÀN SAU TẠI KHOA CẤP CỨU”, Tạp chí Y học Việt Nam, 526(1A). doi: 10.51298/vmj.v526i1A.5323.