Ngô , Q. D. . và Ngô , X. Q. . (2023) “NHẬN XÉT MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG VÀ CẬN LÂM SÀNG UNG THƯ TUYẾN GIÁP THỂ BIỆT HOÁ Ở TRẺ EM”, Tạp chí Y học Việt Nam, 526(1A). doi: 10.51298/vmj.v526i1A.5325.