Đỗ, Q. T. ., Phạm , N. B. ., Bùi , X. Đạt ., Lê, Đức S. ., Trần, T. T. H. . và Trương , V. D. . (2023) “MỘT SỐ YẾU TỐ LIÊN QUAN TỚI THỰC HÀNH SÀNG LỌC UNG THƯ VÚ BẰNG KHÁM VÚ LÂM SÀNG CỦA NỮ CÔNG NHÂN Ở MỘT SỐ DOANH NGHIỆP DỆT MAY TẠI HÀ NỘI VÀ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH”, Tạp chí Y học Việt Nam, 526(1A). doi: 10.51298/vmj.v526i1A.5327.