Phạm , H. N. . và Đặng, T. N. T. . (2023) “CÁC YẾU TỐ LIÊN QUAN ĐẾN CHẤT LƯỢNG CUỘC SỐNG CỦA NGƯỜI BỆNH UNG THƯ ĐẠI TRỰC TRÀNG”, Tạp chí Y học Việt Nam, 526(1A). doi: 10.51298/vmj.v526i1A.5328.